Przedszkole nr 10
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum

W zapytaniu ofertowym na dostarczanie artykułów spożywczych do grudnia 2021 roku wygrali:

Artykuły spożywcze - "Owoce świata" Mariusz Jaroszek

Mięso wędliny - Zbigniew Czech

Pieczywo - Krzysztof Kuźnik

Nabiał - Hurtownia Rema

Mrożonki – Ambi

Jajka – Ferma drobiu Janiczek

Ziemniaki – Krzysztof Jaśko


Data dodania: 2020-12-29 16:04:04
Autor: Elżbieta BednorzData dodania: 2020-12-17 16:14:58
Autor: Elżbieta BednorzData dodania: 2019-12-23 14:29:47
Autor: Elżbieta Bednorz


Ogłoszenie:

W zapytaniu ofertowym na dostarczanie artykułów spożywczych do sierpnia 2020 roku wygrali:

Artykuły spożywcze - "Owoce świata" Mariusz Jaroszek

Mięso wędliny - Zbigniew Czech

Pieczywo - Krzysztof Kuźnik

Nabiał - Hurtownia Rema

Mrożonki – Iglotex

Jajka – Ferma drobiu Janiczek

Ziemniaki – Krzysztof Jaśko


Data dodania: 2019-12-12 15:21:26
Autor: Elżbieta Bednorz


https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,00e6158c7a491199d5185d6630d724a7,22

W zapytaniu ofertowym na dostarczanie artykułów spożywczych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 wygrał  Mariusz Jaroszek "Owoce świata"

 

rok oddania przedszkola do użytku 1959

powierzchnia działki: 6600m²

powierzchnia użytkowa: 566,69m²

Budynek wyposażony jest w instalację alarmową oraz nowoczesny system instalacji p.poż.

Przedszkole dysponuje dużym, zazielenionym ogrodem wyposażonym w urządzenia zabawowe

dostosowane do możliwości psychorozwojowych dzieci przedszkolnych.

 

mienie placówki

wartość na dzień 31.12.2010r

środki trwałe: 669818,44

pozostałe mienie o wartości do 3 500,00: 114224,99


Data dodania: 2014-04-29 14:27:47
Autor: Elżbieta Bednorz


Ogłoszenie:

W 2019 roku w zapytaniu ofertowym na dostarczanie artykułów spożywczych wygrali:

Artykuły spożywcze - "Owoce świata" Mariusz Jaroszek

Mięso wędliny - Zbigniew Czech

Pieczywo - Krzysztof Kuźnik

Nabiał - Hurtownia Rema

Mrożonki - Iglotex

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

W postępowaniu na: dostawę wraz z montażem i szkoleniem pieca konwekcyjno-parowego  w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2018r. złożone zostały 2 oferty.Otwarcie ofert nastąpiło 30.10.2018 r., spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą została oferta firmy TECHNICA GROUP Spółka z o.o. i Sp.k.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

dotyczy dostawy żywności do 30 000 euro

termin składania ofert do 20.12.2018r godz.10:00

 


Data dodania: 2018-10-23 14:06:36
Autor: Elżbieta BednorzData dodania: 2018-01-19 11:57:28
Autor: Danuta Jonderko


zarządznie 2011

zarządznia 2012


Data dodania: 2011-08-31 13:27:45
Autor: Elżbieta BednorzData dodania: 2010-12-19 19:23:51
Autor: Elżbieta Bednorz


od 12.03.2012r od godziny 9.00 do 30.03.2012r do godziny 15.00 będzie trwał nabór dzieci do przedszkola w formie elektronicznej

STRONA NABORU